Mentale training

“Winnen en verliezen zijn concepten van volwassenen. Een kind wil sneller of beter worden, het resultaat – winst of verlies – staat daar vaak los van. Jonge sportmensen zijn niet op zoek naar die ene overwinning, ze zijn bezig om beter te worden, om hun grenzen te verleggen”.

Het lijf kun je zichtbaar trainen, maar hoe zit het met het brein? Kinderen en jongeren krijgen les in van alles, maar (vaak) niet in het aanleren van mentale vaardigheden. Veel jonge sporters denken dan ook dat mentale kracht onderdeel is van je talent: je hebt het of je hebt het niet. Deels klopt dat, net als techniek. Hoeveel ik ook ga trainen, ik word nooit zo goed als Ted Ligety op de reuzenslalom. Dat is deels zijn talent, maar deels heeft hij dat ontwikkeld door veel te trainen. Dat geldt ook voor het mentale: er valt heel veel aan te trainen.

Train your brain

Vanaf de leeftijd van tien jaar krijgen kinderen met mentale vaardigheden te maken. Dan zitten ze in de train-fase van de sport. En kun je specifiek gaan trainen op mentale vaardigheden. Vanaf ongeveer zestien jaar komen ze in de prestatie-fase van de sport. Als je mentaal goed getraind bent, haal je het maximale uit je sportcarrière.  Bij Ski Racing Discovery willen we de ski-racers (en ouders) leren dat  je door het aanleren of verbeteren van mentale vaardigheden je prestatie kan optimaliseren, en stimuleren we de groei mindset. Om dit voor elkaar te krijgen heeft onze hoofdtrainer, een mentaal trainingsprogramma samengesteld. Dat bestaat uit drie pijlers: mentale vaardigheden voor de racers, informatie voor de trainers en informatie voor de ouders. Ouders en trainers mogen zeker niet vergeten worden. Zij hebben een belangrijke rol in de vorming van mentale vaardigheden van kinderen. Ouders moeten hun kinderen positief begeleiden (positief coachen). Een ander punt dat we bij Ski Racing Discovery belangrijk vinden, is de samenwerking tussen trainers en ouders. Het beste is voor een kind als trainer en ouder elkaar aanvullen en een team vormen.

Uitgangspunten mentale training

  • De talentvolle sporter beslist zelf (te allen tijde) wat hij/zij met zijn/haar talent wil doen. Zelfregulatie is erg belangrijk. Werken vanuit de passie van de racer. Daarom ouders en kinderen nauw betrekken bij hun ontwikkeling: meedenken, zelf keuzes laten maken.
  • De opleiding richt zich op duurzaam ontwikkelen, focus op de lange termijn. Niet op de korte termijn van wedstrijden winnen.
  • Keuzes maken, doelen stellen, eigen verantwoordelijkheid, leren de consequenties daarvan te aanvaarden, discipline, incasseringsvermogen, behoud van plezier.
  • Leren dat samenwerking nodig is (met coach/trainer, begeleiding), respect, waardering en vertrouwen
  • Eigenlijk gaat het verder dan het opleiden van de atleet: de opleiding richt zich op ontwikkeling als persoon. Dus de ski-racer als mens. (werken aan persoonlijkheidsvorming).
  • 4 hoekstenen: passie, vastberadenheid, volharding, support.
  • Aansluiten bij handelingen in het skiën: integratie mentale vaardigheden.

Sportpsychologen i.o.  mentale training 

Ski Racing Discovery maakt voor haar mentale programma binnen het Talent Ontwikkel Programma gebruik van sportpsychologen i.o. van de de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog (POPS). Deze ‘cursisten’ hebben allen naast hun studie, bewegingswetenschappen of ontwikkelpsychologie de Master sportpsychologie afgerond, en volgen nu de praktijkopleiding tot geaccrediteerd VSPN sportpsycholoog en gaan nadat ze het eerste jaar van de tweejarige opleiding afgerond hebben, in het tweede leerjaar in de praktijk aan de slag. Dit houdt in, dat zij als sportpsycholoog in opleiding (jonge) sporters en coaches mentaal trainen en/of begeleiden. De sportpsycholoog in opleiding doet handreikingen om te werken aan ontwikkelpunten en zo tot de beste prestatie te komen.  Ervaren sportpsychologen in de rol van supervisor begeleiden hen daarbij. Ski Racing Discovery maakt gebruik van de kennis en diensten van de ‘cursisten’ van POPS om mentale training en begeleiding  structureel te gaan implementeren binnen het opleidingsprogramma. Voor het seizoen 2016/2017 werkt Ski Racing Discovery samen met Kim Berkhout, Kim heeft inmiddels de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog afgerond en zich bezig met de laatste zaken af te ronden rondom haar accreditatie tot sportpsycholoog VSPN® .

Mentaal trainingsprogramma 2016/2017

Voor de workshops worden de kinderen wanneer nodig naar leeftijd verdeeld in 2 groepen (9-13 jaar en 14-19 jaar). Zo  krijgen alle kinderen de workshops op hun eigen niveau. We maken de splitsing: groep 1 aspiranten 2 t/m scholieren 1 1ste jaars. Groep 2 Scholieren 1 2de jaars tot junioren.

Introductie

In deze workshop wordt toegelicht wat sportpsychologie nu eigenlijk is, buiten dat het een moeilijk woord is. We blikken terug op vorig seizoen en informeren je over het mentaal trainingsprogramma voor het  seizoen 2016/2017. Wat gaan we samen doen dit seizoen.

Workshop – MBTI

De één is de ander niet. Door middel van eenvoudige vragenlijst gebaseerd opMyers-Briggs Type Indicator, een model dat mensen – grof gezegd – indeelt in zestien persoonlijkheidstypes, ontdek je samen met je coach/trainer je persoonlijkheidstype. De gedachte achter MBTI is het stimuleren waar je goed in bent. Het persoonlijkheidstype wordt daarbij als hulpmiddel gebruikt. Het is een hulpmiddel om jezelf beter te leren begrijpen en daardoor ook anderen. Het geeft inzicht inzicht in welke coachstijl het beste bij jou past, je leerstijl, temperament en communicatiestijl. En het is een goed instrument om je bewust te zijn dat niet iedereen hetzelfde in elkaar zit  Het is overigens absoluut niet de bedoeling dat het type wordt gebruikt om een stempel te geven waar je de rest van je leven niet meer van afkomt.

Workshop – zelfregulatie

Deze workshop is gericht op alles wat je moet kunnen als topsporter – keuzes maken, eigen verantwoordelijkheid, doelen stellen. Welke keuzes moet een topsporter allemaal maken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuzes maakt. Daarnaast leren de sporters dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun sportcarrière en dat doelen stellen kan helpen je motivatie hoog te houden.

Workshop – positieve mindset

Als sporter heb je regelmatig te maken met fouten, verliezen en teleurstellingen. Het is belangrijk voor je toekomstige prestaties dat je hier goed mee om leert gaan, zodat je er niet door beïnvloed wordt. Kijken naar wat wél goed gaat is hierbij een belangrijke vaardigheid.

Workshop – visualisatie

Visualisatie is het oefenen van een run in je hoofd voordat je hem echt gaat skiën. Zo weet je tijdens de echte run hoe je de bochten gaat aansnijden en waar je kunt versnellen of even moet afremmen. Deze workshops gaan we oefenen met visualiseren om er controle over te krijgen en werken we aan de toepassing voorafgaand aan een wedstrijd. Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we hoe het gaat op de ski’s en wat de sporters daarbij nog nodig hebben.

Workshop – wedstrijdspanning

Deze bijeenkomst gaan we kijken naar spanning/zenuwen. Op wat voor momenten ben je gespannen? Is het goed om spanning te hebben of niet? Daarnaast bespreken we hoe je spanning kunt herkennen en wat je eraan kunt doen.

Voor de exacte data, ga naar teamkalender.