Fysieke training

Alpine wedstrijdskiën is een sport, waarbij je niet om fysieke training heen kunt, dit in verband met: de hoge krachtniveaus;  grote belastbaarheid en blessurepreventie. Bij Ski Racing Development vinden wij het dan ook heel belangrijk om naast algemene fysieke,  de basisvormen van bewegen, het fysiek alfabet (Athletic skills – ASM). Ons ook  te richten op het aanleren van juiste bewegingsvormen, op skiën gericht ‘bewegingsvocabulair’ en de meer sportspecifieke vaardigheden voor het skiën te trainen, verder te ontwikkelen en te stimuleren. Brede fysieke training zal dan ook van jongs af aan een belangrijk onderdeel moeten vormen in het leven van een wedstrijdskiër. Tenminste als de doelstelling is om uiteindelijk het beste uit je zelf te halen en de kans op blessures klein te houden. Daarnaast is fysieke training en vooral veelzijdig sporten goed voor de ontwikkeling van jongeren, mits natuurlijk verantwoord aangeboden en gericht om doelen als aanleg ontdekken, uitval voorkomen en plezier te bereiken. En zo te wennen aan en leren genieten van een sportieve levensstijl.

Begeleide fysieke training

De begeleide strenght- & conditioning trainingen van Ski Racing Development vinden  plaats op een zaterdag onder leiding van het huidige coach/trainers team, in de trainingsruimtes van het Almere Kenniscentrum  (AKT)  of in de omgeving van Zoetermeer. Daarnaast vinden er gedurende het seizoen ook nog eens combitrainingen plaats, waar naast skivaardigheid ook sport specifieke fysieke training centraal staat en/of ruimte is voor een andere leerlijnen. Specifiek in de zomermaanden wordt er getraind op maandagavond en zaterdag en is er extra training op woensdag. Daarnaast organiseren we drie fysieke meetmomenten (eind mei, begin september en december).

Zaterdag (Almere-AKT trainingsruimtes) – zomermaanden
  • 09.00 – 12.00 uur onder leiding van Patrick Roël en Jorrit Meinsma (ondersteund door Jolanda Spruit, inspanningsfysioloog

Voor de exacte data en tijden, ga naar teamkalender. Tijden en inhoud kunnen afwijken van bovenstaand.

Maandag (Zoetermeer) – zomermaanden
  • 17.00 – 18.30 uur onder leiding van Patrick Roël en Jorrit Meinsma

Voor de exacte data en tijden, ga naar teamkalender. Tijden en inhoud kunnen afwijken van bovenstaand.

Woensdag Extra fysieke training (Zoetermeer) – zomermaanden
  • 17.00 – 18.30 uur onder leiding van Patrick Roël en Jorrit Meinsma

Voor de exacte data en tijden, ga naar teamkalender. Tijden en inhoud kunnen afwijken van bovenstaand.

 Fysieke testen

Drie maal per jaar (eind mei, begin september en december) organiseert Ski Racing Development fysieke test- en meetmomenten volgens de opgestelde eisen en richtlijnen van de NSkiV (protocol) in samenwerking met Jolanda Spruit, inspanningsfysioloog. Deze fysieke testen hebben als doel de voortgang, het inzichtelijk te krijgen waar de ski-racers staat in zijn/haar ontwikkeling ten opzichte waar hij/zij idealiter zou moeten staan. Ook is het mogelijk atleten met elkaar te vergelijken (benchmarken) en om de individuele trainingsprogramma’s zo specifiek mogelijk in te vullen en te evalueren. De team testen (T1 en T2), te samen met de centrale fysieke test van de NSkiV zijn verplicht voor ski-racers met talentenstatus Belofte NOC*NSF om aan deel te nemen (zie talentprofiel).  Tegelijkertijd kunnen skiërs die de intentie hebben om zich te kwalificeren voor  NOC*NSF of Belofte status van NSKiV,  deelnemen aan deze testen. Op deze manier kunnen skiërs punten behalen om eventueel in aanmerking te komen voor een Belofte status voor het volgende seizoen. Voor de exacte data en tijden, ga naar onze teamkalender

Het fysieke fundament

Bij Ski Racing Development vinden we brede fysieke basis belangrijk. Hier verstaan wij onder, het beheersen van het fysieke alfabet (basisvormen van bewegen), beoefen van minimaal twee verschillende sporten en al meedoen aan de wedstrijdsport voordat de basisschool wordt verlaten (indicatie). Als leidraad maken wij gebruik van het talentontwikkelingsmodelen LTAD en ASM. Het Athletic Skills model (ASM) heeft tot doel de jonge sporter te ontwikkelen tot een veelzijdige goede beweger, die vervolgens uitgroeit tot een atleet; deze atleet gaat zich specialiseren in één sport en tot slot zal de atleet zich binnen de sport gaan ontwikkelen tot een absolute specialist. Dit door benut van zo geheten multi- en donorsporten als methodiek en technische adaptieve activiteiten als kwaliteitsimpuls voor trainingen. Namelijk door het beoefenen van verschillende sporten (het principe van de multisporten). En door het beoefenen van sporten waarbinnen bepaalde vaardigheden aan bod komen, die direct te vertalen kunnen worden naar de doelsport. Deze sport heeft dan overeenkomstige elementen met de doelsport. En door variatie aan te brengen waardoor de ski-racers uitgedaagd worden om naar nieuwe of (nog) creatievere oplossingen voor een bewegings- of spelproblemen te zoeken. De sporten en activiteiten vinden niet incidenteel plaats binnen het opleidingsprogramma, maar worden aangeboden in trainingsblokken of  geïntegreerd waarbij gekeken wordt naar de opleidingsfase en/of leeftijdscategorie van de trainingsgroep om te bepalen wat meer of minder effect heeft op de ontwikkeling van de individuele ski-racer. Het aanpassingsvermogen van de atleet wordt dan ook constant uitgedaagd. Dit zorgt vervolgens voor meer creativiteit en zal volgens het ASM uiteindelijk het verschil tussen top en subtop veroorzaken (niet wetenschappelijk bewezen).

BMS (basic movement skills) training

Deze fysieke trainingen zijn specifiek gericht op verbeteren van de basis motorische vaardigheden (basis vormen van bewegen). Als je wilt uitblinken in het alpineskiën zal er al vroeg aan de basis bewegingsvaardigheden gewerkt moeten worden. Het blijkt dat uitblinkers in een sport namelijk niet alleen goed zijn in hun eigen sport, maar in zijn totaal goede bewegers zijn, oftewel totale atleten. Dit geldt zeker voor het alpineskiën, waar veel verschillende  grondvormen van het bewegen (vaardigheden) aan ten grondslag liggen. Denk maar eens aan balanceren; springen en landen en gaan en lopen (hardlopen, draaien, keren e.d.). Deze extra training wordt ingevuld wanneer nodig  wordt bevonden door coach/trainers (effect) en naar behoefte (periode, opleidingsfase (LTAD) en/of leeftijdscategorie).

Tijd en lokatie (nog niet bekend/nader te bepalen)
  • 18.00 – 19.30 uur onder leiding van [nader te bepalen]

Voor de exacte data, ga naar teamkalender.

Mountainbike training

Mountainbiken is een perfecte voorbereiding op het nieuwe skiseizoen. Er zijn veel overeenkomsten tussen het afdalen op ski’s en het afdalen op een MTB. Terrein lezen, behendigheid, kanthoek, separatie van het boven- en onderlichaam en natuurlijk het leren beheersen van de zwaartekracht.  Met het MTB’n train je zeer sterk de heup- en beenspieren, die je bij het skiën ook zo hard nodig hebt. Niet zo gek dus dat mountainbike trainingen vaak een vast onderdeel zijn binnen de fysieke trainingen van Ski Racing Discovery tijdens de basis en sportspecifieke bereidingsperiode. Mountainbike aktiviteiten vinden dan ook plaats in de maanden eind mei,  juni, juli en augustus.

Turnen, tennis, go-karting, klimmen, hiken, skeeleren

Hierboven zomaar een greep van sporten die aan bod komen gedurende een seizoen en waar (grond)vormen van bewegen centraal staan die ook binnen het alpine skiën nodig zijn. Het doet tevens een groot beroep op verschillende motorische eigenschappen zoals kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en stabiliteit. maar ook denken aan atletiek () judo (uit balans brengen) , boksen (), yoga () en schaatsen (de balans in de bochten). Naast dat deze sporten/activiteiten ingepast worden in het opleidingsprogramma van Ski Racing Development.

 Persoonlijk fysiek trainingsprogramma

Veel sporters met de ambitie de top te halen gaan als eerste stap op die weg meer sportspecifieke (= in eigen tak van sport) trainingsuren maken. Elke skiër met de ambitie om het beste uit zijn/haar sportcarrière te halen, heeft additioneel baat bij extra trainingen op het gebied van fundamenteel bewegen (mobiliteit & flexibiliteit) en atletisch vermogen (snelheid & kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie (bijvoorbeeld balans). Niet alleen ter ondersteuning en verbetering van de sportspecifieke prestaties, maar ook zeker ter preventie van blessures (denk aan kniestabiliteit). Deze drie aspecten van bewegen dienen voldoende en in een goede balans te worden getraind gedurende het hele jaar. Bij Ski Racing Development stimuleren wij daarom onze racers om, naast de begeleide strenght- & conditioning trainingen, een kwalitatief eigen fysiek trainingsprogramma te gaan volgen bij een personal trainer. Niet alleen omdat wij commitment en eigen verantwoording belangrijk vinden, maar ook omdat iedere atleet naast persoonlijke doelstellingen, van (biologische)leeftijd verschilt, andere testresultaten behaald en andere lichaamsbouw waarden heeft. Onze trainers adviseren de racers dan ook graag bij het opzetten van een persoonlijk kwalitatief fysiek trainingsprogramma met de juiste omvang, waar de racers ‘thuis’ mee aan de slag kunnen gaan. Want we kunnen het niet vaak genoeg herhalen: “een goede skiër wordt in de achtertuin gemaakt!”

Fysieke leerlijn NOC*NSF

Voor elke sport en sporter zijn er andere fysieke vereisten (benchmarks). Dit geldt ook voor het het alpine skiën. De afdeling fysieke training van NOC*NSF heeft een generieke fysieke leerlijn ontwikkeld voor de fase ‘Trainen voor omvang en belastbaarheid’ ( LTAD model, MJOP alpineskiën). Doel van de leerlijn is op jongere leeftijd aanleren van de juiste bewegingspatronen. Het verschil verkleinen tussen de doorstroom niveaus (S-2 -> S-1 programma). Verbeteren/onderhouden van mobiliteit & flexibiliteit. En voor de lange termijn; gezond sporten levenslang, blessure preventief. Huidige situatie is dat sporters die instromen in ‘junioren’/senioren programma’s veelal een matig ontwikkeld ‘bewegingsvocubulair’ hebben. ‘Physical Literacy’ en dat fysiek trainers in het vervolgprogramma veelal nog moeten starten met basis bewegingspatronen aan te leren. Ski Racing Development heeft deze leerlijn geïmplementeerd in hun fysieke programma en moedigt tegelijkertijd de ski-racers aan zelf aan de slag te gaan (onder begeleiding eigen PT) met deze leerlijn.

De leerlijn ondersteund de belangrijkste basisbeweegpatronen: duwen, trekken, squat, lunge, bracing, rotatie, hinge (heupen buigen), werpen en springen. De leerlijn wordt gestaafd door instructieclips, video’s die toegankelijk zijn gemaakt via een app. Elke fase bevat 12-14 clips van de 8 verschillende bewegingspatronen. De belangrijkste technische cues zijn geïntegreerd in de clips.

Instructie

Downloaden van de app. 1. Ga naar de app store op de smartphone en download de TeamNL app. 2. Ga naar http://www.dartfish.tv. Sign in> create account. Dit account heb je nodig om de app te kunnen gebruiken. 3. Log in en ga naar ‘TeamNL-strenght & conditioning’ via menu linksboven in het beginscherm. 4. bekijk de video’s voor instructie en correcte uitvoering van de oefeningen en download de handleiding en neem deze door voor samen met de personal trainer

Sportlogsysteem 

Een sportlogsysteem ondersteund de interactie tussen de ski-racer en zijn begeleiding op het gebied van training, prestaties en (sport) medische medische zaken. Een belangrijk onderdeel van sport fysieke training is daarom het bijhouden van een logboek met daarin alle trainingsactiviteiten en wedstrijden, een aantal belangrijke gezondheidsvariabelen (als slaapuren) en mentale gesteldheid (bijvoorbeeld gevoel, leermoment, etc.) Dit kost slechts enkele minuten per dag. Het logboek vergroot de bewustwording van het totaal aan inspanningen voor de sport en van het effect van deze inspanningen op lichamelijke en mentale gesteldheid en sportprestaties. Ski Racing Development maakt gebruik van een eigen logboek. Ski-racers met een talentenstatus van het NOC*NSF zijn verplicht om gebruik te maken van dit digitale logboek.