Tips voor ouders

Bij Ski Racing Discovery willen we een gezond sportklimaat realiseren. En dat kunnen we niet alleen. Want wist je dat je als ouder meer invloed hebt op het zelfvertrouwen en de motivatie van jonge sporters dan trainers/coaches. Je rol als ouder waarbij je niet alleen qua tijd als financiën al veel investeert is dan ook niet te onderschatten. Daarom vindt Ski Racing Discovery het belangrijk om ouders te ondersteunen en reiken wij handvatten aan om samen een leerklimaat te creëren binnen onze vereniging.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste adviezen voor ouders van sportende kinderen.

Doen

 • Voorzie in de mogelijkheden en ondersteuning.
 • Laat je kind vrij in de keuze voor een bepaalde sport en in de keuze tussen wel of niet sporten.
 • Leer je kind om zijn trainer/coach te respecteren. Doe dit vooral door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook als thuis over de trainer/coach of het team wordt gesproken.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van wat er van je als ouder wordt verwacht.
 • Geef je kind de ruimte om fouten te maken en hiervan te leren.
 • Volg de sportieve ontwikkeling van je kind maar heb hier geen oordeel over. Luister, toon interesse maar oordeel niet.
 • Laat de natuurlijk controle drang varen als het gaat om de sportieve ontwikkeling van je kind.
 • Zorg er als ouder voor dat je kind en de prestatie volledig gescheiden blijven. Het gaat hierbij om de scheiding van prestatie van je kind en de persoon kind. En de prestatie van het kind en de persoon ouder. Zorg bijvoorbeeld dat je als ouder zowel bij slechte als bij goede prestaties dezelfde gewoonte aanhoudt. En leef mee zonder waardeoordeel.

Niet doen

 • Push nooit. De relatie ouder-kind komt dan altijd onder druk te staan. Het zelfvertrouwen van het kind groeit niet of neemt juist af. ‘Pushen’ kan zelfs leiden tot psychische problemen.
 • Je kind is niet verantwoordelijk voor jouw ego of reputatie in de maatschappij. Verwacht geen perfectie en verbindt vooral niet je eigen ego aan de prestatie van je kind. Dit schept verwachtingen die ‘killing’ zijn voor kinderen en jongeren. Het gevoel dat ze hun ouders ernstig teleur kunnen stellen is ongewenst.
 • Probeer je eigen heldendom of ‘wanna be’ heldendom niet te herleven, of als nog te beleven via of door je kind. Je kind mag zelf kiezen voor een sport en is daar misschien wel minder goed in dan je zou willen of denken. Of minder goed dan jezelf vroeger was of had willen zijn… .
 • Geef nooit de schuld aan scheidsrechters, trainers/coaches, andere sporters, het weer of de piste. Je kind leert op die manier niet om verantwoordelijk te zijn voor zijn gedrag. Het kind leert zonder deze verantwoordelijkheid niet effectief want het lag tenslotte niet aan hem. Ouders kunnen door het zoeken naar excuses de grote remmende factor zijn op het ontwikkelen van een ‘interne ‘locus of control‘.

Meer weten over  ‘locus of control-concept’? Lees dan de blog post interne locus of control in onze coachcorner.