Talentherkenning

De Nederlandse sport en overheid hebben de ambitie uitgesproken om structureel tot de top 10 van beste sportlanden te horen. De Nederlandse ski vereniging heeft als sportbond de ambitie binnen het alpine skiën jonge Nederlands skitalent volop mee te laten draaien in de wereldtop. Ski Racing Discovery faciliteert het ontwikkeling -, begeleidings – en trainingstraject aan kinderen die de droom, wil en potentie hebben om door te groeien binnen het alpine skiën. Niet geforceerd in de vorm van topsport, maar sport als een essentieel voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling. Daarom spreken we over talentherkenning en –ontwikkeling, dit zijn het voorstadium van topsport.

Talentherkenning

Ski Racing Discovery onderscheid bij het werken met talent de tijdvolgelijke fases van talentherkenning (talentidentificatie en bevestiging); talentontwikkeling; talentbegeleiding en talentverzilvering. Dit is hopelijk de organische sportieve groei die een ski-racer zal doormaken op weg naar succes in het alpineskien.

In Nederland vindt de kennismaking met sporten veelal plaats op school, in het gezin of bij een sportvereniging. Met alpineskiën is dit niet anders, denk maar aan de eigen wintersportvakantie en de lessen op een roller-, indoorsneeuw of borstelbaan. Essentieel hierbij is dat kinderen het plezier van het alpineskiën inzien. Hiernaast is het belangrijk dat kinderen goed leren bewegen, dat hen het fysieke alfabet (=basisvormen van bewegen (BMS)) wordt aangeboden en dat zij kennismaken met meerdere sporten en de wedstrijdsport. Dit vind plaats rond de basisschool-leeftijd (6-12 jaar jaar)  en moet er uiteindelijk aan bijdragen dat kinderen aanleg en mogelijke sportvoorkeur spelenderwijs leren verkennen en ontdekken. Op deze manier wordt niet alleen een stevige basis gelegd die van grote meerwaarde is voor een levenslange sportloopbaan, maar ook voor topsport. Daarom is Ski Racing Discovery ook van mening dat (jonge) kinderen dagelijks moeten kunnen bewegen en aan verschillende sporten moeten doen (niet vroeg specialiseren). De fase waarin vervolgens begrippen als talentherkenning en –ontwikkeling voor het eerst worden gebruikt en sporters kunnen worden aangemerkt als talent, vindt hierna pas plaats.

Talentherkenning is een proces.

Talentherkenning is zelden of nooit een momentopname maar eerder een proces. Ski Racing Discovery spreekt dan ook bij voorkeur van talentidentificatie en talentbevestiging, omdat we na de eerste inschatting een fase voorzien waarin de mate van talent nader kan worden ingeschat en bevestigd. Deze bevestigingsfase vindt plaats in een meer specifieke context, het daarvoor ingericht en gestructureerd opleidingsprogramma, waarin de respons van het talent op basis van een zo breed mogelijk scala van kenmerken, indicatoren en waarnemingen wordt geregistreerd en geanalyseerd (o.a. fysieke testen en skivaardigheidstesten).

Talentherkenning is het herkennen van een talentvolle sporter als potentieel topsporter op basis van meerdere indicatoren. Een programma met alle (sport-) activiteiten die de jonge atleten, ouders en coach/trainers inzicht geven in de mate van talent en het ontwikkelen van potentieel. Het trainings- en wedstrijdprogramma is dusdanig intensief dat een realistisch inzicht in de mate van het talent en het ontwikkelingspotentieel kan worden verkregen. Het proces van talentherkenning duurt in de regel 3 tot 5 jaar.

Als uitgangspunt hanteert Ski Racing Discovery bij talentontwikkeling een periode van ongeveer acht jaar als voorbereiding op presteren in het internationale seniorenveld. Dit geldt als algemeen uitgangspunt in het model van talentidentificatie en talentontwikkeling (NOC*NSF); de werkelijke duur van deze voorbereiding kan langer of korter duren. Het streven is dat talenten gedurende deze tijd actief  en met toenemende intensiteit worden begeleidt.

  • Het talentidentificatie- en bevestigingsprogramma van Ski Racing Discovery heeft dan ook tot doel om een zo groot mogelijke groep talenten te screenen om degene met de meeste potentie, klaar zijn (juiste sportspecifieke vaardigheden hebben ontwikkeld) om door te stromen en de volgende stap kunnen zetten. In een intensief vervolgtraject (juniorenprogramma) wordt talent en potentie tot doorontwikkeling vastgesteld.
  • Een talentontwikkelingsprogramma geeft dan vervolgens vorm aan de doorontwikkeling van sporters naar het senioren niveau, met als doel het mondiale podium. Dit programma moet kwantitatief en kwalitatief mondiaal concurrerend zijn. De focus in dergelijk programma ligt dan op het ontwikkelen van de sporter.
  • Tot slot bereidt een podiumprogramma sporters voor met realistische kansen op podiumplaatsen op internationale titeltoernooien. De focus in zo’n programma verschuift van ontwikkeling naar het presteren van de sporter.

Talentidentificatieschema 325

Ski Racing Discovery als talentteam

Ski Racing Discovery begeleidt actief, als door de Nederlandse skibond gecertificeerd talententeam, jonge ski-racers op die de ambitie, het (potentieel) talent en de wil, het doorzettingsvermogen hebben om hogerop te komen binnen het alpine skiën. Daarnaast is ons skiprogramma zo samengesteld dat het voor jonge skiërs, die zich in de toekomst willen gaan richten op een topsportcarrière,  voldoende groeipotentie biedt. Wanneer jij (samen met je ouders) kiest voor een leven als beginnend topsporter is het mogelijk om, op voordracht van onze hoofdtrainer, je te gaan kwalificeren voor NOC*NSF Belofte status.  Deze status aan te vragen, en wanneer toegekend een volledige kwalitatief talentenprogramma bij ons te volgen. Wat wij dan aan jou vragen is commitment voor de sport, zelf-discipline en -verantwoording.

Commitment

Als talent met NOC*NSF status ga je de verbinding met ons talentprogramma aan, dat aan de kwaliteitseisen en minimale omvang van de NSkiV voldoet. Dit betekent dat je een programma volgt waarin je onder andere meedoet aan een ‘Geländekamp’; een speedkamp; voldoet aan de omvang van de fysieke trainingen; aanwezig bent bij de begeleide fysieke trainingen; minimale omvang van zomertraining moet halen; sportmedische keuringen ondergaat en voldoet aan totale omvang skiprogramma. Dit is belangrijk. Niet alleen omdat wij als talententeam een meldingsplicht hebben naar de NSkiV toe. Wanneer je namelijk als talent met NOC*NSF status gedurende het seizoen afwijkt van het programma, de minimale omvang niet haalt en/of niet aan de kwaliteitseisen van het programma voldoet, je de NOC*NSF status verliest. Maar ook omdat wij verwachten dat, als je geen minimaal en juist programma volgt, je de weg richting topsport niet gaat halen.

NOC*NSF status en Belofte status NSkiV

Meer weten rondom het kwalificeren en nomineren voor NOC*NSF Belofte status? Het omzetten van de nominatie in een werkelijke status en de voorwaarde, criteria, kwaliteitseisen en minimale omvang van het talentprogramma waarmee je de verbinding aangaat? Neem gerust contact op met ons secretariaat of contacteer de Nederlandse Ski Vereniging, afdeling topsport, talentontwikkeling en talentherkenning.

Topsport Talentschool

Bij Ski Racing Discovery vinden we school belangrijk. Alpine skiën kost veel tijd. Denk maar aan alle trainingen, de wedstrijden en het reizen. De absolute top is slechts weggelegd voor een kleine groep. Daarom is het belangrijk naast je sport ook aandacht te besteden aan school. Skiërs met een NOC*NSF-status komen automatisch in aanmerking voor LOOT faciliteiten (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) op één van de daarvoor geaccrediteerde scholen in Nederland. Deze faciliteiten bieden atleten extra mogelijkheden tot het combineren van topsport en onderwijs. Dit is mogelijk vanaf klas 1 in het voortgezet onderwijs.

Wat zijn die faciliteiten precies?

  • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken
  • Uitstel of vermindering van huiswerk
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m trainingen en wedstrijden, weg te werken
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken
  • Begeleiding van een LOOT-begeleider (topsport coördinator)
  • Gespreid examen over twee schooljaren.

Meer informatie over Topsport Talentscholen vind je op www.stichtingloot.nl.

Naast deze scholen kent Nederland ook een aantal zogeheten topsportvriendelijke  of Olympische steunpunt scholen. Topsportvriendelijke en Olympische steunpunt scholen bieden voorzieningen aan topsporters, maar kunnen formeel gezien minder mogelijkheden bieden dan de Topsport Talentscholen, zeker in de bovenbouw. Overigens zijn er genoeg voorbeelden van scholen zonder deze faciliteiten waarbij goed wordt meegewerkt in het realiseren van een goede afstemming tussen (top)sport en school. Neem hiervoor contact op met je eigen school, mentor of studiebegeleider en vraag naar hun topsportbeleid.