Bestuur en commissies

De organisatie filosofie binnen Ski Racing Development team (SRD) is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies en overige vrijwilligers binnen de vereniging.

Bestuur 2018/2019

 • Voorzitter – Loek Blok
 • Penningmeester – Marcel Clausing
 • Secretaris (reizen) – Hans Fleurbaaij
 • Algemeen bestuurslid – vacature

Secretariaat

Voor algemene vragen omtrent Ski Racing Development team (SRD), het opleidingsprogramma kun je te all tijden contact opnemen met ons secretaris. De vragen worden onder de verantwoordelijke bestuurs- en commissieleden uitgezet binnen SRD.

Plaatselijk Wedstrijd Secretariaat

Voor alle wedstrijdtechnische gerelateerde vragen kun je contact op nemen met ons plaatselijke wedstrijd secretaris, Norbert Smit. Hij informeert de ski-racers van Ski Racing Development team over wedstrijdtechnische zaken in de breedste zin des woord en is namens de vereniging het contact met de Nederlandse Ski Vereniging aangaande wedstrijdzaken.

Commissies

Ski Racing Development team kent de volgende commissies:

Technische commissie

 • Hoofdcoach/trainer – Patrick Roël
 • Trainingen – Patrick Roël en Jorrit Meinsma
 • Technisch (trainers)coördinator en beleidsontwikkeling – Susanne Buter

Materialen commissie

 • Materialen – vacature

Reis en activiteiten commissie

 • Buitenlandse reizen – Odette van der Veer en Carine Mijnarends
 • Coördinator SRD Cup – Jacolien Verdoold

Kledingcommissie

 • Racekleding – Esther Schippers

Marketingcommunicatie en sponsorcommissie

 • Marketingcommunicatie – Susanne Buter
 • Sponsoring – Dick Visser en vacature

Overige functies/werkgroepen

 • Vertrouwenspersoon – vacature
 • Kascontrole – Barry van Vuuren en Carine Mijnarends
 • Begeleider nieuwe leden – vacature