Sportmedische onderzoek zin of onzin

Sportmedische onderzoek zin of onzin

Iedereen heeft weleens van de ‘sportkeuring’ gehoord. Die term werd vroeger gebruikt voor het onderzoek waartoe sportbonden hun sporters verplichtten in Nederland. Inmiddels is de verplichte sportkeuring bij de meeste sportbonden verdwenen.  Binnen het alpine skiën is deze alleen nog verplicht voor wedstrijdskiërs met NOC*NSF of Belofte status. Zij moeten minimaal één sportmedische keuring per jaar ondergaan (tussen 1 april en 1 september) van de Nederlandse Skivereniging.

Een veel gestelde vraag is nu, is de sportkeuring of beter gezegd het ‘sportmedisch onderzoek’ dan alleen voor kinderen en jongeren die aan topsport doen? Heeft het zin als (beginnend) wedstrijdskiër zonder status  een preventief sportmedisch onderzoek oftewel sportmedisch advisering aan te vragen bij een sportmedische instelling en in gesprek te gaan met een sportarts?

Sportmedisch advisering

​Een preventief sportmedisch onderzoek brengt de gezondheid en belastbaarheid in beeld. Alpine skiën is een technische en moeilijke, maar bovendien een intensieve sport. Die zowel fysiek als mentaal en ook  nog door verscheidenheid aan condities  zeer hoge eisen stelt aan de atleten, dus ook aan kinderen en jongeren die deze sport beoefenen. Als er een goede balans is tussen belasting en belastbaarheid en als er geen absolute contra-indicaties zijn, is daar geen bezwaar tegen. Maar het een en ander is vaak moeilijk te beoordelen door de skiër zelf en/of zijn ouders en soms zelfs door de trainers, omdat er veel verstorende factoren meespelen, zoals bijvoorbeeld de groeispurt. Ook de kinderen en jongeren die bij Ski Racing Discovery skiën zijn in groei en ontwikkeling en dus kwetsbaarder.

Tijdens een sportmedisch onderzoek brengt een sportarts de mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart en geeft hij of zij advies op maat over de sport en conditieverbetering. Het algemeen doel van het onderzoek is dus risico op gezondheidsschade te verminderen/beperken. Het in kaart brengen van de effecten van (intensieve) sportbeoefening op de fysieke, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder het vroegtijdig opsporen van afwijkingen, die in samenhang met (specifieke) fysieke belasting en gezondheidsschade kunnen opleveren, en advisering op het gebied van:  blessurepreventie; verbeteren motorische basiseigenschappen nodig voor de specifieke sport, rekening houdend met de leeftijd van het kind en de leefstijl. De sportmedische onderzoeken zijn uitgebreider dan de oorspronkelijke sportkeuringen. Een sportmedisch onderzoek kan onder andere bestaan uit een hartfilmpje, longfunctietesten, een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en een inspanningstest. De mogelijkheden worden vanzelfsprekend aangepast aan de sportintensiteit en leeftijd.  Meer informatie over soorten sportmedische onderzoeken vind je hier.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De kosten voor een sportmedisch onderzoek worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en is verder afhankelijk van de uitgebreidheid van de polis. De vergoeding gaat niet ten koste van het eigen risico. Geïnteresseerd in de vergoeding die jouw zorgverzekeraar geeft voor sportmedische consulten, sportkeuringen en/of sportmedische onderzoeken? Bekijk hier de vergoeding van uw eigen of andere ziektekostenverzekeraars (2014) (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verleend). Voorwaarde is dat de keuring wel wordt uitgevoerd door een sportarts, werkzaam bij een sportmedisch centrum. Soms moet de sportarts of het centrum zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar goedgekeurde instelling.

Sportmedische instellingen 

Voor een sportmedisch onderzoek kun je terecht bij een van de circa vijftig sportmedische instellingen in Nederland. Klik hier voor een adres van een sportmedische instelling bij jou in de buurt.

Zin of onzin

Heeft sportmedisch onderzoek nu zin voor jou? Die vraag kunnen we niet voor je beantwoorden. Het is niet verplicht, maar eerder een gevoelskwestie. Aan de ander kant kan het geen kwaad om bewust met je lichaam bezig te zijn, gezond en verantwoord sporten gaat boven alles. Net zoals een auto elk jaar een APK dient te ondergaan is het belangrijk je lichaam te checken voordat je het serieus gaat belasten. Daarnaast beschikt een goede sportarts over netwerk, waardoor als je een blessure oploopt of klachten hebt vaak met voorrang bij de beste specialisten terecht kunt wanneer dat nodig is.

Deel dit bericht