Interne locus of control

Interne locus of control

Ik hoor je het al zeggen: “de interne locus of control wat moet dat dan weer betekenen?” Ik zal het je proberen uitleggen. Simpel vertaald betekent interne locus of control dat je succes en teleurstelling in je leven toeschrijft aan jezelf. De externe locus of control daarentegen wil zeggen dat je succes en teleurstelling toeschrijft aan anderen.  Het zijn termen uit de (sport)psychologie en ze zijn voor mij als trainer/coach interessant omdat ze aan persoonlijke groei kunnen bijdragen om zo jou als persoon maar ook als atleet verder te helpen in je ontwikkeling in het alpine skiën. Het gaat er niet om of je perfect bent of niet, maar om beter te worden. Daarom bepleiten wij in deze blog, dat je jouw eigen interne ‘locus of control’ leert besturen, ofwel leren je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Locus of control

Locus of control is een eigenschap van iemands persoonlijkheid, en er kunnen dus grofweg twee soorten onderscheiden worden: mensen die een externe locus of control hebben, die succes vaak toeschrijven aan toeval of geluk. Om het wat meer concreet te maken: dit zijn mensen die altijd een ander de schuld geven van wat ze overkomt, altijd een reden buiten zichzelf weten aan te wijzen. Test niet gehaald: “uitslagen liggen toch al vast.” Handschoenen kwijt: “Zullen wel gestolen zijn.” De oplossing zal dus ook van buiten moeten komen, want waarom zouden zij een probleem oplossen dat ze zelf niet veroorzaakt hebben? Met rotsvaste logica wijzen zij elke verantwoordelijkheid van de hand. Drukke dag gehad, training, huiswerk gemaakt, moe: “Pap, prepareer jij even mijn wedstrijd ski’s voor morgen?” Wij durfen gerust te zeggen: “De kans op een succesvolle sportcarrière is zeer klein.”

Mensen met een interne locus of control daarentegen, blijken beter in staat om in te schatten op welke aspecten van hun leven zij invloed kunnen uitoefenen en ten gevolge daarvan ook hun gedrag daarop beter kunnen afstemmen dan anderen. Zij ervaren sterk dat hun inspanningen gerelateerd zijn aan hun succes en kunnen gebeurtenissen die ze niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden, makkelijker naast zich neerleggen. Mensen met een overwegend interne locus of control ervaren dan ook meer controle over hun leven, ongeacht de gebeurtenissen waarmee ze van doen hebben.

Intern

Iemand met een interne locus of control gelooft dat hij zijn eigen leven bepaalt.

 • accepteert persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en prestatie
 • is sterk zelfsturend en sterk zelfregulerend
 • heeft voorkeur voor duidelijke en specifieke doelen
 • heeft taakgeoriënteerde trainingsbenadering
 • kan veel aan en verwerken
 • maakt objectieve en realistische evaluaties
Extern

Iemand met een externe locus of control gelooft dat zijn leven bepaald wordt door zijn omgeving, een hogere macht of andere mensen.

 • minder geneigd om de volle verantwoording voor eigen gedrag en prestatie te nemen
 • heeft veel schouderklopjes nodig
 • laat anderen toe de sociale interactie te bepalen
 • de aandacht is gericht op minder controleerbare factoren
 • wordt gemakkelijk afgeleid en beïnvloedt anderen met negatieve verwachtingspatroon
 • evaluatie individueel gekleurd en niet zo realistisch
 • heeft vaak excuses

Hoe zit het met jou locus of control?

Het is belangrijk dat je onderkent hoe dat bij jou zit. “Zolang je de  verantwoordelijkheid buiten jezelf legt, ben je niet bij machte je gedachten en gedrag te veranderen. Zodra je zelf verantwoordelijkheid durft en kunt nemen is verandering ook echt mogelijk. Dat moet je leren. Het gevoel dat je zelf richting kunt geven aan je leven is van belang om hierin te willen investeren. Jij bent de baas. Als je zelf aan het roer gaat staan, is er van alles mogelijk.”

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Er zijn namelijk redenen voor om een voorkeur te ontwikkelen voor een externe locus of control. In jouw ogen negatieve ervaringen uit het verleden en bijvoorbeeld (faal)angst kunnen oorzaken zijn van het ontstaan van een externe locus of control. Anders gezegd; in het verleden zijn er gebeurtenissen geweest waar je geen resultaat hebt geboekt volgens jou en als je erop terugkijkt, voelt dat nog steeds als falen. Gedachten hieraan koppelen als “ik heb er alles aan gedaan”of “ik heb gedaan wat ik kon”, helpen je dan om met een beter gevoel terug te kunnen kijken en met meer vertrouwen nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Wat kan je verder nog doen? Als je merkt dat je bang bent voor toekomstige ontwikkelingen waar je geen invloed op hebt, vraag jezelf dan bijvoorbeeld af wat het ergste is dat je kan overkomen. Vraag je vervolgens af, of je hele leven daarop in duigen zal vallen. Als je antwoord ja is op deze vraag (wat voor de meesten al niet meer op gaat), stel je jezelf dan de vraag of je de de warmte en liefde van bijvoorbeeld je familie zult verliezen, of dat al het mooie op deze wereld zal vergaan (dat houdt je natuurlijk niet vol met ja…). Gedachten als “ik ga me wel redden”of “kwaliteit komt altijd boven drijven”, kunnen je dan helpen om fit te blijven en gefocust te zijn wanneer het nieuwe seizoen weer van start gaat.

Misschien ook interessant om jou ‘locus of control’ eens te bespreken met je ouders en/of trainer(s)/coach.

Succes!

Deel dit bericht