Begrippen

Het woord “talent” roept veel (emotionele) reacties op. En er zijn heel wat definities van het begrip talent bekend. Een overeenkomst van deze definities is heel vaak natuurlijke aanleg en hard werken. Hij/zij is ergens goed in geworden. Maar ook de invalshoek kan wisselen. De een heeft het over brede talentherkenning en -ontwikkeling (“ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen”), een ander heeft het over het ontdekken en ontwikkelen van high potentials (“de uitblinkers eruit halen”). Om verwarring te voorkomen en zicht te bieden op de gangbare terminologie volgt hier een korte beschrijving van de begrippen die Ski Racing Development in het verband van haar visie op talentidentificatie en -ontwikkeling binnen het alpineskiën hanteerd.

Instroomprogramma
Een instroomprogramma is een specifiek trainings- en wedstrijdprogramma van een sportbond waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste begeleiding en faciliteiten voor die specifieke doelgroep en die tot doel heeft dat de sporters instromen in de landelijke senioren-1 en senioren topsportprogramma’s.

Regionaal Trainings Centrum (RTC)
RTC’s zijn organisaties die programma’s onder het niveau van de landelijke programma’s faciliteren. Op een RTC hoeft hiermee dus niet altijd alleen één programma van één sportbond te zitten, maar kunnen ook meerdere programma’s van verschillende leeftijdscategorieën en meerdere sportbonden zitten. Binnen het RTC wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteit van sporters, instroomprogramma’s, coaches en faciliteiten.